Faydalı Yaratıcılık ve İnovasyon – Sola Club
İnovasyon; yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün ve sürecin, yeni bir pazarlama stratejisiyle sunulmasıdır dersek sanıyoruz ki yanılmış olmayız. İnovasyon, sadece yeni ve farklı bir şey ortaya koymak değildir; aynı zamanda, var olan problemi çözmek olarak da tanımlanabilir. Çoğunlukla şirketleri ilgilendiren bir terim olan inovasyon, günümüzde artık kişileri de ilgilendiren bir çalışma sahası hâline gelmiş durumda. Dikkat edin, son zamanlarda iş ilanlarının istenilen özellikler kısmında ‘inovatif’ bireylerin arandığını göreceksiniz. Firmalar, serbest pazarda artan rekabette başarılı olmak için yeniliklerin peşinden koşuyor. Bir ihtiyacı karşılamak için inovasyon süreci oluşturmak; çalışanlarla birlikte yaratıcı çözümler ortaya koymak, farklı fikirleri tartışmak ve sonucunda ortak bir nokta bulup fizibilite yaptıktan sonra üretime geçip ortaya atılan fikirden kazanç elde etmektir.