Transaksiyonel Analiz – Sola Club
  • Çocuk Benliği Nasıl Davranışlar Gösterir?
  • Yetişkin Benliği Nasıl Davranışlar Gösterir?
  • Ebeveyn Benliği Nasıl Davranışlar Gösterir?
  • Farklı Benlikler Arasındaki İletişim Nasıl Etkilenir?
Transksiyonel Analiz modeli Eric Berne’in düşüncelerini temel aldığından insan gelişimine ilişkin varsayımı model için temel belirleyicidir. Örneğin, insanın dünyaya gelirken eksiksiz olduğunu ve büyüme sürecinde yaşadığı olumlu ve olumsuz kabul edilebilecek her şeyin, telkinlerin, algılamaların hastalıklı durumları ortaya çıkarabileceğini öne sürmektedir. Transaksiyonel Analiz teorisinin içeriğinde benlik durumları yer alır. Bu benlik durumları şunlardır: 1)Yetişkin benlik durumu 2)Çocuk benlik durumu 3)Ebeveyn benlik durumu Her insan, iletişim içerisindeyken, mutlaka yukarıdaki rollerden birini taşımakta ve buna göre davranışlarını belirlemektedir.